Το Σχολείο μας

Iδρύθηκε το σχ. έτος 1993-94 ως 3/θέσιο σχολείο για μαθητές που παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση και εξυπηρετεί ολόκληρο το Νομό Ζακύνθου.

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου ευρίσκεται στην περιοχή της Μπόχαλης Ζακύνθου.

 
  

      

 

 

Σήμερα είναι Ολοήμερο 6/θέσιο και στελεχωμένο με ειδικότητες απαραίτητες στη λειτουργία του. Επίσης στον ίδιο χώρο λειτουργεί το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ζακύνθου και το Ειδικό Νηπιαγωγείο.

Αρχική